Årsmöte

I mars varje år håller föreningen årsmöte. En kallelse kommer varje fastighetsägare till handa i god tid före mötet. Röstförfarandet på mötet är att man röstar ja eller nej. Begär någon omröstning gäller följande:

 

Varje fastighet har en röst. Står två eller fler personer som ägare har man en röst tillsammans.

 

Ägarna måste vara överens, annars får de lägga ner sin röst, vilket kommer att bidra till att denna röst inte kommer att räknas.

 

Observera att om inte alla ägare till en fastighet infinner sig på mötet måste den ägare som närvarar inneha fullmakt från övriga ägare för att kunna rösta. Man kan även vara ombud för en annan fastighet än sin egen och även då krävs fullmakt. Fullmakten ska vara utformad på så sätt att det klart framgår att den gäller för röstning på årsstämman och vem som år ombud för vem. Dessutom ska fullmakten vara undertecknad av alla ägarna till den fastighet som fullmakten gäller för. En person kan dock bara vara röstberättigad för sin egen fastighet och ytterligare en till.