Föreningsbostadsområde

Trafik: I och avlastning framför fastighet ar tillåtet. Parkering är däremot förbjudet. Vid inkörning på området ska föraren tänka på att se till att det är bra framkomlighet för t.ex. ambulanser, brandkår och färdtjänst. Då det är lekande barn på området bor lägsta möjliga hastighet väljas. Även andra trafikanter såsom mopedister och cyklister ombeds att visa hänsyn och ta kortaste vägen fram till sin bostad.

Garage: I garaget får endast uppställning av bil eller annat fordon ske. Inget upplag av möbler,annan förrådsverksamhet eller hobbyverkstad. OBS! Inga brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk(max 5 liter) som finns placerad i bil
En extra omgång däck är tillåtit att förvara.

Garaget ägs av Samfälligheten.

Du får inte hyra ut, låna ut eller byta garage utan Samfällighetens medgivande.
Uthyrning är endast tillåten till boende i Samfälligheten.

Du som har tillgång till garage, använd detta, då antalet p-platser är mycket begränsade.
Tvättning av fordon i garage eller på uteplatser är förbjudet!

Vid försäljning av fastighet är det viktigt att ovanstående information delges ny ägare.
Du som samfällighetsmedlem är ansvarig för det garage du disponerar. Det får endast
användas för normalt garageändamål. Behandla ditt garage väl – som om du själv ägde
det – så minskar kostnaden för drift, underhåll och framtida renoveringar. Det är alltid i
slutändan, du som betalar

Husdjur: Husdjur är ett välkommet inslag på området. Ägarna måste emellertid ta ansvar för sina husdjur och följa de allmänna hälsobestämmelser som finns.

 

Trädgårdsskötsel: För en ökad trivsel för alla i området bör trädgårdar skötas, häckar klippas samt staket mm underhållas. Träd eller buskar som tillhör samfälligheten får inte tas bort. Inte heller får tomtgränser flyttas utan tillstånd från samfällighetens styrelse.

 

Målning: Fastigheterna får endast målas med nuvarande färgkulör (Gul och Vit) Gul färg har färgteckningen S 0510- Y30R. För dörrarna kan annan färg väljas. Ursprungsfärgen för dörrarna är en ljus röd färg med färgbeteckning S 3050- Y90R.

 

Kabel-TV: Information om utbudet kan fås genom satellitens informationskanal.

Telefon 042-22 34 50

http://www.satellitenef.se/

E-post: satelliten_rydeback@hotmail.com

 

Postadress SATELLITEN box 1,257 21 Rydebäck

Felanmälan angående kabel- TV görs till Comhem (Satelliten).

OBS. uppge Satellitens Kundnr: 1118248

Tele 0771-55 00 00.

 

Byte av fastighetsägare: Anmäl byte av fastighetsägare till samfällighetens styrelse och lämna blankett om nyckelkvittens. Ägarbytet ska även anmälas till Satelliten, då det alltid är fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Var även noga med att kontrollera att vattenavräkningen blir rätt då kvartalsavgifterna endast är preliminära avgifter.

 

1 svar på ”Föreningsbostadsområde

 1. Hej,

  Jag heter Erik och är projektanställd av Räddningstjänsten Skåne Nordväst i sommar för att undersöka brandskyddet i radhus i Helsingborg. Jag kan bifoga information om projektet via mail, annars finns en del information att hitta på RSNVs sociala medier. För tillfället tittar jag lite närmre på fastigheter i Rydebäck och hade velat göra ett besök på plats för att se hur det ser ut på en eller flera radhusvindar i Alhällans samfällighetsförening. För mig och min kollega räcker det att besöka 1 eller 2 stycken vindar på någon av bostäderna Frösögatan 2-98 för att få en uppfattning av hur brandskyddet är.

  Återkom gärna via telefon eller mail hur det görs på smidigaste sätt. Med hänsyn till Coronaviruset vill vi helst undvika närkontakt med personerna som bor i husen för både deras och vår säkerhet.

  Tack på förhand

  Erik Joelsson

  Tel:
  073-38 50 597

  Besöksadress:
  Station Bårslöv, Tistelgatan 6

  Postadress:
  Räddningstjänsten Skåne Nordväst
  Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

  Växel:
  010-219 00 00

  rsnv.se

Kommentarer är stängda.