Samfälligheten

Föreningen grundades år 2003 och består av 46 fastigheter varav i dag ca 10 ägs och förvaltas av Beldom Fastighets AB. Resterande fastigheter ägs av enskilda fastighetsägare. Till samfälligheten betalas kvartalsvis en förvaltningsavgift. Vattenförbrukningen avläses varje kvartal och betalas i efterskott, avläsningen av vattenmätarna görs trådlöst. Utöver den rörliga vattenkostnaden tillkommer en fast kostnad för vattenabonnemang och dagvatten, fastställd till 340kr per kvartal.

Samfällighetsavgiften används till förvaltningskostnader för föreningen och området. I från avgiften betalar föreningen:

 • Driftkostnader för el och renhållning.
 • Anläggningskostnader för trädgårdsskötsel och trädgårdscontainer.
 • Snöröjning, grusning av gångar och sopning på våren
 • Förvaltningskostnader, exempelvis verktyg, material som gatsten, virke och takpannor, glödlampor och reparationer.
 • Föreningskostnader, exempelvis porto, telefonkostnader, diverse kontorsmaterial, litteratur och transporter.
 • Föreningens försäkring.
 • Underhållsfond för förnyelse och underhåll på området.
 • Övriga kostnader, exempelvis blommor till blomlådor mm.
 • Styrelsearvode.

Förvaltningsavgiften är under 2020 fastställd till 1760 kronor per kvartal.

Betalning av avgifterna sker till Alhällans SSF bankgironummer 5665-9824 den 30 April, 30 juni, 30 Oktober  och 31 Januari. På inbetalningskortet ska det tydligt framgå vem som är avsändare och vilken/vilka adresser som inbetalningen avser. Det ska även framgå vad som avser förvaltningsavgift respektive vattenavgift.

4 svar på ”Samfälligheten

 1. Den här informationen behöver fortfarande uppdateras.
  Vi har ingen gräsklippare.
  Kvartalsavgifterna är felaktiga

 2. Eftersom vi de senaste 5 åren inte har haft några blomlådor att utsmycka föreslår jag att texten ändras till årlig inköp av 1 st julgran.

Kommentarer är stängda.