Samfälligheten

Föreningen grundades år 2003 och består av 46 fastigheter varav i dag ca 10 ägs och förvaltas av Beldom Fastighets AB. Resterande fastigheter ägs av enskilda fastighetsägare. Till samfälligheten betalas kvartalsvis en förvaltningsavgift. Dessutom betalas även en fast vattenavgift kvartalsvis beroende på storleken på fastigheten. Denna avgift avräknas och justeras vid slutet på året efter vad fastighetsägaren förbrukat. Samfällighetsavgiften används till förvaltningskostnader för föreningen och området. I från avgiften betalar föreningen:

  • Driftkostnader för el och renhållning.
  • Anläggningskostnader för trädgårdsskötsel och trädgårdscontainer.
  • Snöröjning, grusning av gångar och sopning på våren
  • Förvaltningskostnader, exempelvis verktyg, material som gatsten, virke och takpannor, glödlampor och reparationer.
  • Föreningskostnader, exempelvis porto, telefonkostnader, diverse kontorsmaterial, litteratur och transporter.
  • Föreningens försäkring.
  • Underhållsfond för förnyelse och underhåll på området.
  • Övriga kostnader, exempelvis blommor till blomlådor mm.
  • Styrelsearvode.

Förvaltningsavgiften är under 2020 fastställd till 1760 kronor per kvartal och den preliminära vattenavgiften är fastställd till:

630 kronor/kvartal för tvåornan

690 kronor/kvartal för treorna

825 kronor/kvartal för fyrorna

Betalning av avgifterna sker till Alhällans SSF bankgironummer 5665-9824 den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. På inbetalningskortet ska det tydligt framgå vem som är avsändare och vilken/vilka adresser som inbetalningen avser. Det ska även framgå vad som avser förvaltningsavgift respektive vattenavgift.

En reaktion på “Samfälligheten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *